หน้าแรก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น เขียนสมุดเยี่ยม ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล

     
รายงานผลการดำเนินการโครงการ ประจำปี 2562
 
 

รายงานผลการจัดทำโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ ประจำปี 2562

รายงานผลการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัตืเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่ 2562)
รายงานผลการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัตืเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ 2562)
รายงานผลการจัดทำโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2562
รายงานผลการจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการทำสบู่สมุนไพร ปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการจัดทำโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดใหม่เตาปูน ประจำปี 2562
รายงานผลการจัดทำโครงการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์งานสมเด็จพระนเรศวร ประจำปี 2562
----
หากท่านมีข้อสงสัย
หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม

ต้องการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
ติดต่อ
นายชวนิต จันทรสุรินทร์
(นายก อบต.นาแส่ง)

โทร.08-13867766

-
---
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์
Free Counters
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง ค้นหาตำแหน่งงานว่าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ติดต่อ Web Master