อำนาจหน้าที่/ระเบียบ/กฎหมาย

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่งตามกฎหมาย

1 ม.ค. 2566
^