ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ


ที่อยู่: 160 หมู่ที่ 2 ตำบลนาแส่ง อำเภาะคา จังหวัดลำบาง 52130
อีเมล: nasaeng160@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 0-5436-2431
^