จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำพร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านนาแก้วตะวันออก ครั้งที่ 2

10 มี.ค. 2566
^