จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงหมายเลข 1(2102) ช่วงบ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.56-007 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (แนวเก่า)

21 มี.ค. 2566
^