จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงหมายเลข 1(2102) ช่วงบ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ 5 เชื่อมตำบลวังพร้าว

27 มี.ค. 2566
^