จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำพร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านนาแก้วตะวันออก ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

20 เม.ย. 2566
^