จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงหมายเลข 1 (2102) ช่วงบ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลนาแส่ง เชื่อมตำบลวังพร้าว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 56-007 สายทางแยกทางหลวงแป่นดิน หมายเลข 1 (แนวเก่า)

25 เม.ย. 2566
^