จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านนาแก้วตะวันออก ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

25 พ.ค. 2566
^