จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำพร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านนาแส่ง

4 ก.ค. 2566
^