จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่เตาปูน หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่เตาปูน ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

19 ก.ค. 2566
^