จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ All in One จำนวน 180 ชุด สายทางหบวงท้องถิ่น ลป.ถ.56-007 หมู่ที่ 2 3 4 5 6 7 8 สายทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 56-008 009 หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

3 ส.ค. 2566
^