จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านหาดปู่ด้าย ก่อสร้างบ่ารับน้ำ

29 ส.ค. 2566
^