ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น

4 ต.ค. 2565
^