ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

11 พ.ย. 2565
^