แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

วัดนาแส่ง

ที่อยู่ : 52 ม.6 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

เวลาเปิด - ปิด : -

เบอร์โทร : -

เว็บไซต์ : -

เฟซบุ๊ก : -

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดนาแส่ง ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำวังที่บ้านนาแส่ง ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา ไม่มีผู้ใดทราบประวัติวัดนี้ สันนิษฐานว่า ผู้คนที่อพยพหนีภัยสงครามจากเชียงแสนแล้วมาตั้งหลักแหล่งอยู่ ณ หมู่บ้านแห่งนี้ ได้ร่วมมือกันสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ และเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านมีศิลปกรรมที่น่าสนใจคือ วิหาร ได้รับการบูรณะเพิ่มเติมจากเดิม ลักษณะเป็นหลังคาจั่วทรงสูง การประดับตกแต่งลวดลาย ได้รับอิทธิพลศิลปแบบรัตนโกสินทร์ พระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นทาสี ภาพเขียนบนผนังทั้งสี่ด้าน เป็นภาพเขียนสีฝุ่น แสดงเรื่องราวในเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ และแทรกความรู้ถึงวิถีของชาวบ้านในสมัยอดีต ทำให้ทราบถึงการแต่งกาย สภาพความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างดี

^